NADZÓR BUDOWLANY I PROJEKTOWANIE

Usługi:

 • nadzoru inwestorskiego,
 • nadzoru inżynierskiego,
 • inżyniera kontraktu.

Wykonywanie projektów budowlanych i wykonawczych w zakresie:

 • konstrukcji,
 • obiektów przemysłowych,
 • budynków użyteczności publicznej,
 • obiektów inżynierskich tj. platformy i fundamenty.

Wykonywanie:

 • ekspertyz budowlanych i technicznych,
 • analiz obliczeniowych konstrukcji,
 • kosztorysów budowlanych.

Projektowanie w branży:

 • elektrycznej,
 • mechanicznej 2D/3D,
 • pneumatycznej
 • instalacyjnej i budowlanej. 

© Copyright 2021 Vens Sp. z o.o.