OUTSOURCING USŁUG INŻYNIERSKICH 

 KIEDY OUTSOURCING MA SENS? 

 KORZYŚCI

Zwiększenie skuteczności, terminowości i jakości prowadzonych projektów

Wzrost komfortu pracy

Wsparcie w okresach weekendowych

Wzrost wskaźnika wydajności na pracownika

Uzupełnienie braków kadrowych w oparciu o kontrakt lub zamówienie

Brak potrzeby tworzenia etatów

Zmiana kosztów osobowych w koszty usług, zmniejszenie kosztów stałych

FORMY WSPÓŁPRACY

Zamówienie

Umowa ramowa

ZAPEWNIAMY

Usystematyzowaną strukturę prowadzenia projektów wg sprawdzonych standardów i narzędzi

Sprawne uruchamianie projektów poprzez eliminację błędów od etapu koncepcji po realizację

Prowadzenie okresowych audytów realizowanych projektów i wdrażanie usprawnień

Dobór właściwej kadry do przedsięwzięcia, co jest gwarancją skutecznej i terminowej realizacji

© Copyright 2021 Vens Sp. z o.o.