DOPALACZE TERMICZNE RTO I KONCENTRATORY LZO

Regeneracyjne dopalacze termiczne (Regenerative Thermal Oxidizers) są jedną z najbardziej preferowanych technologii redukcji zanieczyszczeń Lotnych Związków Organicznych (LZO) i odorów w gazach procesowych czy spalinach.

Cechy regeneracyjnych dopalaczy termicznych RTO:
  • niskie zużycie energii
  • wysoka sprawność procesu energetycznego do 98%
  • długa żywotność urządzenia i złoża ceramicznego
  • niskie koszty obsługi i eksploatacji
  • uniwersalność i szeroki wachlarz zastosowań
 

Regeneracyjne dopalacze termiczne RTO są urządzeniami, które w procesie dopalania wykorzystują energię dostarczoną w neutralizowanych gazach, energię powstałą w procesie dopalania lotnych związków organicznych (LZO) oraz nieznaczną porcję energii  dostarczoną do procesu z zewnątrz. Efektywność dopalaczy RTO jest wysoka, w związku z czym zapotrzebowanie na energię termiczną znikome, z uwagi na wysoki stopień odzysku/regeneracji energii termicznej wewnątrz urządzenia i procesie dopalania, poprzez zastosowanie złoża ceramicznego. Złoże ceramiczne zachowuje ciepło z poprzedniego cyklu spalania, aby  ogrzać i jednocześnie ulatniać związki LZO zawarte w gazach dla następnego cyklu.

Technologia RTO pracuje w wysokim zakresie temperatur rzędu 700-800ºC, przez co utlenianie zanieczyszczeń zawartych w gazach jest jedną z najbardziej skutecznych, co pozwala spełnić nawet rygorystyczne normy dopuszczalnych emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Koncentratory LZO to urządzenia, które wykorzystują proces adsorpcji do wychwytywania lotnych związków organicznych, usuwając je ze strumienia gazów procesowych. Adsorpcja LZO jest realizowana na specjalnie przygotowanych matrycach, zbudowanych z zeolitów. Zeolity to porowate  glinokrzemiany  o krystalicznej  strukturze  zawierającej system  kanałów  i komór,  którym  zawdzięczają  swoje  wyjątkowe właściwości oraz wysoką powierzchnię właściwą. Dzięki tym cechom są bardzo skuteczne w wychwytywaniu niskiej  emisji LZO oraz koncentrowaniu ich w znacznie mniejszy strumień gazów.

Koncentratory LZO są rozwiązaniem skutecznie podwyższającym każdy proces dopalania, z uwagi na zwiększanie koncentracji paliwa w procesie dopalania oraz zmniejszeniu balastu w postaci nadmiaru powietrza.

© Copyright 2021 Vens Sp. z o.o.