OUTSOURCING USŁUG INŻYNIERSKICH 

Specjalizujemy się w outsourcingu usług inżynierskich dla spersonalizowanych potrzeb firm oraz indywidualnych wymagań projektów inwestycyjnych.

Oferujemy:

 • usługi inżyniera projektu
 • usługi kierownika projektu
 • usługi nadzoru inwestorskiego
 • usługi nadzoru inżynierskiego
 • usługi inżyniera kontraktu
 • usługi inwestora zastępczego
 • usługi kierownika budowy

Zapewniamy: przygotowanie projektu od fazy koncepcyjnej do realizacji, zarządzanie projektem według sprawdzonych standardów, planowanie prac i nadzór nad założonym budżetem, nadzór techniczny, przygotowanie specyfikacji, instrukcji i procedur, uporządkowaną dokumentację projektową.

Oferujemy profesjonalne zarządzanie lub wsparcie przy realizacji projektów inwestycyjnych w przypadku braku zasobów na ich realizację.

Korzyści z outsourcingu usług inżynierskich:

 • zwiększenie efektywności, terminowości i jakości realizowanych projektów
 • przeniesienie odpowiedzialności za projekt
 • obniżenie kosztów stałych i personalnych
 • brak potrzeby tworzenia miejsc pracy
 • uzupełnianie braków kadrowych na podstawie umowy lub zamówienia
 • przeliczanie kosztów personelu na koszty obsługi
 • wzrost produktywności na pracownika
 • poprawa komfortu pracy
 • wsparcie weekendowe
 • elastyczność współpracy

© Copyright 2021 Vens Sp. z o.o.